Maagzweren bij paarden

Maagzweren komen niet alleen bij mensen voor maar zeker ook bij paarden. Recente studies hebben uitgewezen dat ongeveer de helft van alle paarden en ongeveer 90% van alle renpaarden maagzweren heeft of heeft gehad. Anatomie van de paardenmaag. De paardenmaag is anders dan die van andere dieren. Paarden hebben een kleine maaginhoud en de maag dient als een soort doorgeefluik. Dit doorgeefluik is constant in gebruik. Bij veel dieren heeft de maag een bepaalde opslagcapaciteit.  Bij paarden in het geheel niet. Gezien de omstandigheden waarin een paard in de vrije natuur leeft maakt dat hij het overgrote deel van de dag constant kleine beetjes voeding tot zich kan nemen. Het gaat mis wanneer wij deze natuurlijke omstandigheden vanuit de natuur niet goed nabootsen. Veel van onze paarden krijgen slechts een paar keer per dag een grote portie eten. Buiten deze paar keer voeding heeft de maag niets te doen en dat kan funest zijn voor een paard. Maagzuur. Maagzuur helpt bij de vertering door voedsel in kleine stukjes af te breken. Het creëert een goede omgeving voor de verteringsenzymen in de maag omdat deze enzymen het beste werken in een zure omgeving. Maagzuur zorgt ook dat bacteriën en andere micro-organismen, die met de voeding mee naar binnen komen, niet kunnen overleven. Een paard produceert 24 uur per dag maagzuur,ongeacht de eetfrequentie, de tijdstippen waarop en de hoeveelheden die het paard eet. Eet een paard niet constant dan komt er teveel maagzuur in de maag en kan de maagwand dusdanig beschadigen wanneer deze niet door een gezonde slijmlaag zou worden beschermd. Slijmvlies Het slijmvlies van de maag is verdeeld in twee delen. Het bovenste deel is klierarm en het onderste deel is klierrijk. Het tussenliggende deel noemen we de margo plicatus. De kliercellen in het klierrijke deel produceren onder andere het maagzuur en worden door een slijmlaag tegen dit zelfde zuur beschermd. Het klierarme deel is slechts bekleed met een dun laagje gladde cellen en heeft weinig bescherming tegen het maagzuur. Hier ontstaan de meeste maagzweren. Speeksel Speeksel en voedsel werken als een buffer tegen het maagzuur. Voedsel absorbeert en neutraliseert het maagzuur. Speeksel bevat veel natriumbicarbonaat. Dit helpt ook het maagzuur te neutraliseren. De aanmaak van speeksel wordt geactiveerd en gestimuleerd terwijl het paard kauwt, voornamelijk op voedingsmiddelen die veel ruwe celstof bevatten zoals hooi, luzerne, stro en kuil. Paarden in de natuur produceren 40  to 60 liter speeksel per dag. Het zo goed mogelijk nabootsen van de natuurlijke voedselopname zal bij onze gedomesticeerde paarden dan ook veel problemen voorkomen Wat zijn maagzweren. Als de maagzuurhuishouding wordt verstoord dan kan er een wond ontstaan. Door de inwerking van het maagzuur geneest de wond erg slecht en kan zelfs groter en dieper worden. Een maagzweer kan pijn veroorzaken en kan ook de oorzaak zijn van chronisch bloedverlies. Oorzaken. Sommige factoren kunnen het risico vergroten:  Voedselopname  Paarden zijn graasdieren die de hele dag door eten. Onregelmatige voedselopname in slechts enkele grote porties per dag met daarbij weinig grazen kan leiden tot een maagzweer.  Voeding  Ruwvoer zoals hooi,  kuil, luzerne en gras zorgen er voor dat het paard meer kauwt en dus meer speeksel aanmaakt. Speeksel neutraliseert  maagzuur met daarmee minder kans op maagzweren.  Training  Paarden die moeten presteren eten vaak tijdens de training niet of te weinig. Hierdoor wordt het maagzuur niet gebufferd door het speeksel en voedsel waardoor het schade geeft aan het maagslijmvlies. Tijdens de training is er vaak een toegenomen druk in de buik. Hierdoor wordt maagzuur omhoog geduwd en kan het het klierarme deel gemakkelijk beschadigen.  Stress  Stress verlaagt de bloedtoevoer naar de maagwand. Hierdoor wordt deze minder gevoed. Ziekte, kreupelheid of pijn, een vreemde omgeving, lange tijden op stal staan, operaties en transporten leveren stress op en vergroten de kans op maagzweren.  Medicijnen  Maagzweren kunnen ook ontstaan nadat bepaalde medicijnen o.a. ontstekingsremmers en pijnstillers langdurig of in hoge doseringen worden toegediend. Symptomen De  meeste paarden met maagzweren vertonen immers nauwelijks of geen verschijnselen. Wanneer zij echter - verminderde eetlust hebben of vermageren - een doffe huid laten zien - verminderd presteren - gapen - last hebben van lichte koliek - tandenknarsen - moeilijk opzadelen - of diarree hebben dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je paard last hebben van maagzweren. Het is heel lastig om met zekerheid vast te stellen of een paard met boven genoemde symptomen daadwerkelijk last heeft van maagzweren. Tegen de tijd dat de symptomen duidelijk aanwezig zijn, zijn de maagzweren vaak al in een gevorderd stadium.  Neem het zekere voor het onzekere bij een van de bovenstaande symptomen en neem kontakt op met ons. Wij kunnen bepalen of het verstandig is een maagscopie te  doen. Maagscopie. Een definitieve diagnose kan dus alleen gesteld worden door een maagscopie.  Hierbij brengen wij een "bestuurbare"slang met een camera via de neus in de maag zodat de slokdarm,  de binnen kant van de maag en het eerste deel van de dunnen darm kunnen worden geïnspecteerd. Om een maagscopie te kunnen maken moet het paard een lege maag hebben anders is het niet mogelijk de maagwand te kunnen bekijken. Het paard moet vooraf 18 uur vasten. En 6 uur vooraf mag er geen water gedronken worden. Deze behandeling vindt plaats bij ons op de kliniek. Behandeling Er zijn verschillende soorten medicijnen zoals omerprazole en sucralfaat.  Aanvullende supplementen geven meestal naar een korte inwerktijd van 3 tot 4 dagen het gewenste beginresultaat. De totale behandeltermijn is wel 1 maand en in sommige gevallen langer. De effectiviteit van de ingestelde behandeling wordt geëvalueerd op basis van een controle maagscopie. Preventie. Erg belangrijk is zoveel mogelijk de natuurlijke levensomstandigheden van een paard te benaderen. Zorg voor een ruime hoeveelheid goed ruwvoer en zoveel mogelijk weidegang. Als je bang bent dat je paard te dik wordt gebruik dan een slow-feeder. Geef dit ruwvoer zoveel mogelijk in kleine porties per dag. Vier tot 5 is helemaal niet gek maar in ieder geval 3x daags.  Zorg dat je paard de hele dag fris goed drinkwater tot zijn beschikking heeft.  Geef hem de mogelijkheid om tijdens transporten te eten. Ook tijdens langdurige training of verre buitenritten is het noodzakelijk dat hij kan eten. Zorg voor zo min mogelijk stress en beperk de hoeveelheid werk en de moeilijkheidsgraad van dit werk op het moment dat hij maagzweren heeft. Praktijk Sweenslag beschikt over alle nodige apparatuur, kennis en vaardigheid om een maagscopie uit te voeren.

Paardentransport

Bij het transport van paarden komen veel belangrijke zaken aan de orde. Veiligheid staat voorop, zowel voor het paard als voor de vervoerder. De meeste mensen gebruiken een auto met trailer voor het transport van hun paard, maar een paard kan ook vervoerd worden in een vrachtauto. Er worden nogal eens problemen ervaren bij het op de trailer zetten van een paard. Paarden hebben allemaal een aangeboren angst voor kleine ruimtes, omdat ze van nature een prooidier zijn en ze in kleine ruimtes niet kunnen vluchten. Daarom verhoogt het stressniveau van je paard als je hem op de trailer probeert te zetten. Ook al is je paard het staan en rijden in de trailer gewend, het blijft voor hem altijd een benauwde situatie. Eenmaal in de kar en rijdend op de weg hoort hij allerlei vreemde geluiden waavan hij niet kan vluchten. Dat kan leiden tot een onrustig paard tijdens de reis. Is hij niet onrustig dan vertrouwt hij volledig op jou. Eenmaal op de plek van bestemming is het niet verstandig om hem meteen van de wagen af te halen. Doe je dat wel steeds dan leert hij dat stilstaan er uit mogen betekent en dat geeft vervolgens dan weer in sommige gevallen problemen tijdens het in de file staan of met pech onderweg. Echter je paard in de trailer krijgen en rustig houden is wel het eerste probleem maar niet het enigste. Paarden kunnen ook ziek worden door transport. Tijdens het transport kan er zich een luchtweginfectie ontwikkelen. Deze infectie wordt dan transportziekte genoemd. Paarden met veel stress tijdens het transport, hebben een verhoogd risico m.n. bij lange reizen van langer dan 3 uur. Als het paard dan te strak vast gebonden staat of hij kan om een andere reden niet voldoende met het hoofd naar beneden, dan kan het vocht niet buit de longen en dat vormt dan een voedingsbodem voor een bacterie. Ook voor een betere balans voor het paard is het beter hem niet al te vast vast te binden. Meestal wordt reisziekte niet goed herkend en wordt gedacht aan een lichte verkoudheid, maar het kan zelfs dodelijk zijn wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Transportziekte begint met lichte verkoudheidsverschijnselen maar de situatie verergert zich daarna. Er ontstaat hoge koorts en pijn in zijn borststreek. Hij wordt stijf, de eetlust neemt af en wordt dit gevolgd door ademhalingsproblemen en neusafscheiding dan is bijna zeker sprake van reisziekte. Om het paard van deze ziekte af te helpen,is een agressieve behandeling nodig. De borst zit vol met vocht en zal gedraineerd moeten worden. Ook zal antibiotica toegediend moeten worden om de longontsteking te bestrijden. Verder is pijnstilling nodig en een infuus met vocht en elektrolyten. Om te proberen om transportziekte te voorkomen is het verstandig dat het paard tijdig ingeënt is tegen influenza en rhinopneumonie. Ook is het van belang dat het paard goed uitgerust is voor een grote reis. De weerstand is dan immers optimaal en kunnen ze het beste met reisstress omgaan.

Rhinopneumonie-virus

Alert op Rhinopneumonie-virus

Nederland is uitermate alert op een nieuwe uitbraak van Rhinopneumonie. Op een concours in Spanje is het zogenoemde rhinopneumonie-virus onder paarden uitgebroken. Daar waren ook 25 Nederlandse paarden aanwezig. Dertien paarden staan inmiddels in afzondering in eigen omgeving, twaalf zijn er nog in Spanje. Rhinopneumonie is een virusziekte bij het paard die veroorzaakt wordt door twee verschillende herpesvirussen (EHV1 en EHV4) en drie verschijningsvormen kent:
  • verkoudheidsvorm
  • abortus-vorm (besmettelijk verwerpen)
  • neurologische-vorm
Ondanks dat het vaccin niet volledig tegen alle vormen beschermt, adviseren wij om zoveel mogelijk te vaccineren. Gevaccineerde paarden scheiden bij een infectie minder virus uit en dat verlaagt de kans op verspreiding. Daarnaast vermindert de infectiedruk op een bedrijf en hiermee de kans op besmetting. In dit artikel vind je meer informatie .

Vervolg rhino

“Sinds zaterdag 3 maart zijn er geen nieuwe uitbraken van de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De KNHS heeft de incubatietijd van twee tot tien dagen in acht genomen en in overleg met de Sectorraad Paarden (SRP) en de Groep Geneeskunde van het Paard besloten om wedstrijdorganisaties en verenigingen te adviseren paardensportevenementen en wedstrijden weer door te laten gaan.”, aldus John Bierling, algemeen directeur van de KNHS. De KNHS adviseert deelnemers aan wedstrijden wel om hun paarden geen rechtstreeks contact te laten hebben met andere paarden. "Concreet betekent dit: laadt het paard uit om te rijden, rijdt je proef of spring je parcours, voorkom hierbij contact met andere paarden, ook via de ruiter en ga na het rijden rechtstreeks terug naar de trailer."

EHBO Cursus

Heeft uw paard vastgezeten in de draad en een fikse wond die volop bloed of haalt u uw paard uit de wei en hij staat plotseling op drie benen en u weet niet wat te doen? Geen nood, na het volgen van onze EHBO-cursus bent u volledig in staat om een spoedsituatie in te schatten en hierop accuraat te reageren. Paardenpraktijk Sweenslag organiseert op zaterdag 29 oktober en zaterdag 12 november een EHBO-cursus, bestaande uit een mix van theorie en praktijk. In een groep van max. 8 deelnemers staat van 9.00u tot 13.00u alles in het teken van eerste hulp bij spoedgevallen. De nieuwste snufjes op het gebied van wondbehandeling worden gepresenteerd en u krijgt uitgebreid de tijd om het aanleggen van allerlei soorten verbanden te oefenen op een levend paard. De cursus wordt afgesloten met een eerste hulp-pakket, zodat u altijd volledig uitgerust bent om een spoedsituatie het hoofd te bieden. En mocht u onverhoopt toch iets vergeten zijn, dan heeft u altijd een handig naslagwerk om het nog eens op te zoeken. Deze cursus zal plaats vinden in onze dependance op Stal De Lagevoort, Kanaalstraat 16 te Liessel en de kosten bedragen € 49,95, p/p incl. koffie en thee. U kunt uzelf aanmelden via info@paardenpraktijksweenslag.nl o.v.v. EHBO cursus + datum.

Nieuws uit onze fokkerij!

Djoanne voorlopig keur Het vijfde veulen uit onze merrie Saraya is zaterdag 9 juli j.l. op de Centrale Keuring in Sevenum voorlopig keur geworden. Djoanne (Vivaldo x Houston), in eigendom van de fam. Rutten in Hunsel, is de eerste van onze drie Vivaldo-nakomelingen, die dit predikaat toegekend krijgt. Djoanne is al zadelmak en wordt momenteel klaar gemaakt voor de IBOP van 15 oktober a.s. in Panningen. Wanneer haar lichaam het toelaat, ze is dan namelijk al ruim 7 maanden drachtig van Alexandro P, zal ze haar examen afleggen. Djoanne is ook al PROK gekeurd en zal dus, als ze slaagt, direct Elite zijn. Wij wensen Bert en Linda veel succes met haar!

Djoanne (Vivaldo x Houston)

Nieuws uit onze fokkerij!

Chess (Havidoff x Houston)
Vorige week kregen wij een heugelijk bericht van Dressuurstal Rutten uit Hunsel. De vierde nakomeling uit onze merrie Saraya (Houston x Ulster) heeft tijdens de stamboekkeuring in Panningen het sterpredikaat behaald. Zij behaalde 75 punten, zowel voor exterieur als beweging en dit was voldoende om door verwezen te worden naar de centrale keuring op 9 juli a.s in Sevenum. Helaas konden wij niet tijdens de keuring aanwezig zijn, maar hebben wij haar, na ruim 2.5  jaar, wel weer in levende lijve kunnen zien op Dressuurstal Rutten. Ook kwamen wij daar een andere bekende tegen, namelijk haar halfbroer Chess, van de hengst Havidoff, die inmiddels als     4 jarige heel fanatiek gereden wordt door zijn nieuwe eigenaresse. Helaas werd hij tijdens de eerste bezichtiging naar huis gestuurd, maar toch is Bert Rutten in hem blijven geloven. "Dit paard heeft zo'n natuurlijk aanleg voor de passage, hierin schuilt zeker een Grand Prix paard", aldus Rutten.

Wormkuren en receptplicht

Zoals u waarschijnlijk weet is de receptplicht voor de afgifte van wormmiddelen inmiddels een feit. Het ontwormen van uw paard, zowel de regelmaat als de middelen waarmee, wordt bepaald door de manier waarop u uw paard houdt. Om de beste ontwormingsstrategie te bepalen is informatie hierover essentieel.  Paardenpraktijk Sweenslag biedt u gratis een eerste mestonderzoek aan en geeft een advies op maat wat betreft de ontworming van uw paard. Wij verzoeken u vriendelijk het vragenformulier m.b.t. de huisvesting van uw paard ingevuld naar ons terug te sturen, zodat wij op basis van deze informatie een juist advies kunnen geven. Mocht, op basis van de door u verstrekte informatie, geadviseerd worden om 4x per jaar te ontwormen, dan bieden wij u een jaarpakket aan met daarin 3x equimectin(ivermectine) en 1x equest pramox(moxidectine+praziquantel) voor slechts € 39,-. Klik hier voor het vragenformulier