Paardentransport

Bij het transport van paarden komen veel belangrijke zaken aan de orde. Veiligheid staat voorop, zowel voor het paard als voor de vervoerder. De meeste mensen gebruiken een auto met trailer voor het transport van hun paard, maar een paard kan ook vervoerd worden in een vrachtauto. Er worden nogal eens problemen ervaren bij het op de trailer zetten van een paard. Paarden hebben allemaal een aangeboren angst voor kleine ruimtes, omdat ze van nature een prooidier zijn en ze in kleine ruimtes niet kunnen vluchten. Daarom verhoogt het stressniveau van je paard als je hem op de trailer probeert te zetten. Ook al is je paard het staan en rijden in de trailer gewend, het blijft voor hem altijd een benauwde situatie. Eenmaal in de kar en rijdend op de weg hoort hij allerlei vreemde geluiden waavan hij niet kan vluchten. Dat kan leiden tot een onrustig paard tijdens de reis. Is hij niet onrustig dan vertrouwt hij volledig op jou. Eenmaal op de plek van bestemming is het niet verstandig om hem meteen van de wagen af te halen. Doe je dat wel steeds dan leert hij dat stilstaan er uit mogen betekent en dat geeft vervolgens dan weer in sommige gevallen problemen tijdens het in de file staan of met pech onderweg. Echter je paard in de trailer krijgen en rustig houden is wel het eerste probleem maar niet het enigste. Paarden kunnen ook ziek worden door transport. Tijdens het transport kan er zich een luchtweginfectie ontwikkelen. Deze infectie wordt dan transportziekte genoemd. Paarden met veel stress tijdens het transport, hebben een verhoogd risico m.n. bij lange reizen van langer dan 3 uur. Als het paard dan te strak vast gebonden staat of hij kan om een andere reden niet voldoende met het hoofd naar beneden, dan kan het vocht niet buit de longen en dat vormt dan een voedingsbodem voor een bacterie. Ook voor een betere balans voor het paard is het beter hem niet al te vast vast te binden. Meestal wordt reisziekte niet goed herkend en wordt gedacht aan een lichte verkoudheid, maar het kan zelfs dodelijk zijn wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Transportziekte begint met lichte verkoudheidsverschijnselen maar de situatie verergert zich daarna. Er ontstaat hoge koorts en pijn in zijn borststreek. Hij wordt stijf, de eetlust neemt af en wordt dit gevolgd door ademhalingsproblemen en neusafscheiding dan is bijna zeker sprake van reisziekte. Om het paard van deze ziekte af te helpen,is een agressieve behandeling nodig. De borst zit vol met vocht en zal gedraineerd moeten worden. Ook zal antibiotica toegediend moeten worden om de longontsteking te bestrijden. Verder is pijnstilling nodig en een infuus met vocht en elektrolyten. Om te proberen om transportziekte te voorkomen is het verstandig dat het paard tijdig inge├źnt is tegen influenza en rhinopneumonie. Ook is het van belang dat het paard goed uitgerust is voor een grote reis. De weerstand is dan immers optimaal en kunnen ze het beste met reisstress omgaan.