Om uw kat zo goed mogelijk te beschermen tegen besmettelijke ziektes, is het belangrijk om hem te laten vaccineren. Waarom is dit zo belangrijk? Om welke ziektes gaat het? En wanneer dient uw kat gevaccineerd te worden, zijn enkele belangrijke vragen. Welke ziektes zijn er? Er zijn drie soorten ziektes waartegen u uw kat kunt vaccineren. Kattenziekte Kattenziekte, ofwel feline panleucopenie, wordt veroorzaakt door een Parvo-virus. Dit is echter een ander Parvo-virus dan die we kennen bij de hond, maar stamt hier wel van af. Het is een gevaarlijk virus, omdat het hele populaties katten kan uitroeien en lang kan overleven in de omgeving. Kattenziekte is een ernstige, zeer besmettelijke ziekte, voornamelijk bij jonge katten, en vermeerdert zich vooral in de snel delende cellen van het beenmerg en de darmen. De verschijnselen van kattenziekte Verminderde aanmaak van witte bloedcellen, welke worden geproduceerd in het beenmerg, en afwijkingen van het maag-darmkanaal vormen de belangrijkste verschijnselen. De ernst van de klachten neemt toe, naarmate de kat jonger is. Ook de opgebouwde weerstand tegen  kattenziekte, op het moment van de besmetting, bepaalt de ernst van de ziekte. De symptomen, afkomstig van het maag-darmkanaal, zijn meestal het meest opvallend: ernstige buikpijn, braken, diarree en uitdroging kunnen optreden. Daarnaast hebben katten koorts en maken ze een algehele zieke indruk. Door de verminderde weerstand kunnen andere infecties,bijvoorbeeld aan de luchtwegen, het ziektebeeld verergeren. Bij dieren, die de besmetting overleven, kan nog weken tot maanden diarree aanwezig zijn. Kittens kunnen al tijdens de dracht geïnfecteerd raken en worden vaak geboren met hersenverschijnselen, waaronder een vreemde manier van lopen. Het kattenziekte-virus kan jarenlang in de omgeving besmettelijk blijven en is alleen met bepaalde ontsmettingsmiddelen onschadelijk te maken. Niesziekte Niesziekte is een aandoening, waarbij sprake is van een ontsteking van de voorste luchtwegen. De belangrijkste veroorzakers van niesziekte zijn:
  • Feline herpes virus (FHV, FHV-1, feline rhinotracheitis virus): dit geeft de ergste klachten, zoals algehele malaise, oogontsteking, niesen, snotteren
  • Feline calicivirus (FCV): dit geeft mildere klachten, waaronder zweertjes in de mond
De klachten kunnen verergerd worden door de volgende bacteriën:
  • Bordetella bronchiseptica, met name bij groepen katten
  • Chlamydophila felis, Chlamydophila psittaci, wat vooral oogklachten en uitvloeiing uit de ogen geeft
  • Mycoplasma
Daarnaast zijn huisvesting, klimaat en verzorging van belang bij het ontstaan van niesziekte. ‘Niesziekte-complex’ is dan ook een betere benaming voor deze multi-factoriële aandoening. De verschijnselen van niesziekte Bij niesziekte is, zoals de naam al aangeeft, sprake van een soort verkoudheid bij katten. Afhankelijk van de verwekker, de leeftijd en de weerstand van de dieren kunnen de verschijnselen minder ernstig zijn; niezen, wat hoesten met waterige neus- en ooguitvloeiing, tot zeer ernstig; sloom, koorts, niet eten, niezen, hoesten, speekselen, ernstige neus- en ooguitvloeiing, beschadiging van tong- en wangslijmvliezen. Niesziekte komt met name voor op plaatsen waar katten intensief met elkaar in contact kunnen komen, zoals in catteries, pensions en na bezoek aan tentoonstellingen. Contact tussen katten, maar ook contact met besmette materialen, vormen de belangrijkste manieren van besmetting. Belangrijk is dat de kans op overdracht van infecties tussen dieren zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hygiënemaatregelen, zoals regelmatige ontsmetting van ruimten en materialen, het wassen van handen en wisselen van kleding, zijn erg belangrijk. De kans op besmetting tussen katten onderling wordt sterk verminderd als katten op een afstand van anderhalve meter van elkaar of in kooien met dichte zijwanden worden gehouden. Ook dienen de klimaatomstandigheden goed te zijn. Zieke dieren en pas aangekochte dieren dienen gedurende enkele weken apart gehouden te worden. Omdat bovenstaande maatregelen in de praktijk nauwelijks allemaal tegelijk te realiseren zijn, is het noodzakelijk dat katten tevens regelmatig tegen niesziekte worden gevaccineerd. Rabiës Rabiës is de Latijnse naam voor hondsdolheid. Het is een virusziekte, die zeer besmettelijk is voor vrijwel alle zoogdieren. Het rabiësvirus wordt vooral via speeksel (bijten) overgebracht, waarna het zich via de zenuwbanen verspreid naar de hersenen. De ziekte is zeer gevaarlijk: de afloop is vrijwel altijd dodelijk voor zowel mens als dier binnen 1 week, nadat de verschijnselen zich hebben geopenbaard. Ook katten zijn gevoelig voor rabiës. Een geïnfecteerde kat zal meestal wegkruipen en slechts bij uitzondering andere dieren of mensen bijten. Toch is de kans aanwezig dat een dier besmet raakt en gezien het dodelijke karakter van deze ziekte, wordt sterk aangeraden katten middels vaccinatie te beschermen tegen deze aandoening. Vaccinatieschema voor de kat: Praktijk Sweenslag hanteert onderstaand entschema: • 6 weken: Ducat enting, indien al vroeg in het nest problemen zijn met niesziekte • 9 en 12 weken: Tricat enting (katten –en niesziekte) De eerst volgende vaccinatie tegen kattenziekte vindt vervolgens plaats als de kat ongeveer 1 jaar oud is, waarna deze jaarlijks of 1 maal per twee jaar wordt herhaald. Waar de enting tegen kattenziekte een vrijwel complete bescherming geeft, is dat voor niesziekte veel minder het geval. Toch is het van groot belang om te vaccineren, aangezien de kans op niesziekte zo vele malen kleiner wordt. Bovendien, als een infectie toch aanslaat, zullen de verschijnselen minder ernstig en langdurig zijn. Geadviseerd wordt om te vaccineren tegen alle verwekkers van niesziekte, waarvoor een entstof bestaat. Verder is het raadzaam om de enting in overleg met je dierenarts regelmatig te herhalen. Bij dieren die in groepen gehouden worden, kan het zinvol zijn tweemaal per jaar te vaccineren. Uiterlijk 2 weken vóór opname in een cattery of pension en 2 weken vóór het bezoeken van een tentoonstelling, moeten de dieren opnieuw geënt worden. U hoeft dat gelukkig niet zelf te onthouden, want elk jaar ontvangt u van ons een herinnering voor de hervaccinatie van uw huisdier. Naast de injectie wordt ook een algemeen onderzoek gedaan naar de gezondheid van uw kat. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje ‘gezondheidscheck’.