Het kreupelheidsonderzoek Het onderzoek van het locomotie-apparaat bestaat uit een reeks van onderzoeken met als doel de oorzaak van de pijn en daarmee de kreupelheid vast te stellen. Het onderzoek begint altijd met een uitgebreide vragenlijst. Aansluitend wordt het paard bekeken op de rechte lijn en op de harde en zachte volte, alle drie de basisgangen worden één voor één beoordeeld. Als duidelijk is aan welk been het paard kreupel is, wordt het onderzoek voort gezet met het uitvoeren van de buigproeven. Daarna wordt door middel van het zetten van verdovingen getracht de precieze lokatie van de kreupelheid te achterhalen. Wanneer een kreupel paard na een verdoving niet meer kreupel loopt moet de pijn in het verdoofde gebied zitten. Wanneer de pijn gelokaliseerd is, kan uitgebreider onderzoek van de botten uitgevoerd worden door het maken van röntgenfoto’s. Weke delen problemen, zoals pezen,- en bandenletsels, kunnen met de echo in beeld gebracht worden. Bij voorkeur wordt het kreupelheidsonderzoek uitgevoerd op de praktijk, voldoende assistentie, een goede hygiëne en uitstekende faciliteiten zijn hier de reden van. Mocht u niet in staat zijn met uw paard naar de praktijk te komen, dan wordt ook de mogelijkheid geboden het onderzoek aan huis uit te voeren. Paardenpraktijk Sweenslag is in het bezit van het nieuwste mobiele, digitale röntgensysteem, waarbij de foto binnen enkele seconden op het beeldscherm zichtbaar wordt. Tevens beschikt Paardenpraktijk Sweenslag over een mobiel echo-apparaat, zodat ook alle weke delenstructuren in beeld gebracht kunnen worden.