Klinische keuring Een klinische keuring vindt meestal plaats in het kader van een aankoop of verkoop van een paard of pony. Ook kan een keuring nodig zijn, omdat het paard moet worden opgenomen in de verzekeringen Inspectie van de ogen en de mond, het beluisteren van het hart en de longen en een beoordeling van het algemene voorkomen van het paard zijn steeds terugkerende onderdelen tijdens de keuring. Daarnaast wordt het bewegingsapparaat van het paard beoordeeld beoordeeld en wordt er tevens gecontroleerd op de aanwezigheid van bijgeluiden tijdens arbeid. Ook de buigproeven worden standaard uitgevoerd tijdens iedere keuring. Na afloop van de keuring worden alle bevindingen genoteerd op een keuringsformulier. De keuring is een zo objectief mogelijke diergeneeskundige beoordeling van het paard met als doel een inschatting te maken of het dier geschikt is voor een bepaald gebruiksdoel. De klinische keuring blijft een momentopname en geeft dus geen garanties voor de verdere (sport-)carrière van het paard. Röntgenologische keuring Naast een klinische keuring wordt ook steeds vaker gekozen voor een röntgenologische keuring, voordat men overgaat tot de aankoop van een paard. Deze keuring beperkt zich tot het in beeld brengen van de benige delen die veelvuldig reden zijn voor kreupelheid. Het betreft opnamen van de straalbeentjes, de kootgewrichten voor en achter met bijbehorende sesambeentjes, de spronggewrichten en de knieën. De aanwezigheid van OCD, chipfragmenten of spat wordt op deze manier direct onderkend. Een basisset omvat 20 foto’s. Uiteraard kan deze op verzoek worden uitgebreid met bijv. opnamen van de rug en/of de hals. Na afloop van de keuring krijgt u de foto's op CD mee naar huis. Paardenpraktijk Sweenslag voert klinische en röntgenologische keuringen zowel uit op de praktijk als op locatie. Paardenpraktijk Sweenslag is in het bezit van het nieuwste digitale röntgensysteem, waarbij een superscherpe foto binnen enkele seconden op het beeldscherm zichtbaar is. Geeft u er de voorkeur aan om de keuring aan huis uit te laten voeren, dan dient u wel in het bezit te zijn van een monsterbaan van minimaal 30 meter, een harde en een zachte volte en een rustige, afgesloten onderzoeksruimte die enigszins te verduisteren is.