Algemeen Het begrip koliek omvat alle symptomen die optreden als gevolg van pijn in de buikholte. Meestal wordt de pijn veroorzaakt door een probleem in de darmen, maar dat hoeft niet altijd! De pijn kan ook veroorzaakt worden door een probleem met een van de andere organen in de buikholte. Koliekverschijnselen kunnen sterk in ernst verschillen. Bij lichte aanvallen zal het paard alleen wat krabben met de voorbenen en zo af en toe naar de buik kijken. Is de pijn heviger, dan wordt het paard onrustiger, gaat afwisselend liggen en staan en kan gaan rollen en slaan naar de buik. In ongeveer 90% van de gevallen is de oorzaak van de koliek een onschuldige kramp, in de overige 10% van de gevallen ontstaan de verschijnselen als gevolg van een verstopping of zelfs een verdraaiing van de darm. Aangezien koliek een levensbedreigende oorzaak kan hebben is het raadzaam zo snel mogelijke contact met uw dierenarts op te nemen. Voorkómen is beter dan genezen Er zijn een aantal zaken waar u als eigenaar invloed op heeft om er voor te zorgen dat de kans dat uw paard koliek krijgt kleiner wordt. • Tijdig ontwormen • Regelmatige gebitsverzorging • Juiste voeding (voorkom grote veranderingen van het voedselaanbod) • Voldoende en regelmatige beweging • Voorkom de opname van zand Therapie Als uw paard koliek heeft staat uw dierenarts 24 uur per dag voor u klaar om uw paard te behandelen. Eerst wordt een algemeen onderzoek uitgevoerd om te bepalen hoe ernstig de koliek is, aansluitend zal door rectaal onderzoek getracht worden een mogelijke oorzaak van de koliek te vinden. Daarna zal het paard meestal een darmontspanner en eventueel extra pijnstiller toegediend krijgen. Wordt de koliek veroorzaakt door een verstopping, dan wordt het paard gelaxeerd met paraffine (soort glijmiddel) via een slang door de neus of van vocht voorzien middels een infuus. Het is hierbij belangrijk het paard te laten vasten totdat de koliek helemaal over is. Als (bijna) niets meer helpt…. Bij zeer ernstige koliek en/of indien pijnstilling onvoldoende verbetering geeft, kan uw paard doorverwezen worden naar een specialistische paardenkliniek. In een aantal gevallen zal het paard moeten worden geopereerd. Bedenk van te voren of u dit wilt, zodat u op het moment dat u voor deze keuze staat geen overhaaste beslissingen hoeft te nemen. Voor spoedgevallen is Paardenpraktijk Sweenslag 24/7 bereikbaar op nummer 06-23559667!