Paspoort Vanaf 1 januari 2007 is het voor alle eenhoevigen in Nederland, van 6 maanden en ouder, verplicht een paspoort te hebben. Indien u een paard zonder paspoort vervoert dan wel aan huis heeft staan, loopt u zelfs het risico hiervoor beboet te worden. Een geldig paspoort is een paspoort dat is uitgegeven door een erkend stamboek of door de KNHS. Op de website www.nl-paardenpaspoort.nl staan de betreffende instanties weergegeven die paspoorten uitgeven. Let op: Wanneer u uw paard/pony laat chippen, dient u het identificatie & registratieformulier binnen 1 week na datum, op te sturen naar het betreffende stamboek. Chip Naast het hebben van een paspoort, dienen ook alle eenhoevigen voorzien te zijn van een chip. Hiermee is uw paard altijd te herkennen, want iedere chip heeft een eigen, unieke, code. Via het transpondernummer is het paspoort aan het paard gekoppeld. De chip wordt per injectie ingebracht, in Nederland gebeurt dit normaal gesproken in de linker halsvlakte van het paard, vlak onder de manenkam. Elke Nederlandse transponder begint met de landencode 528. Via www.chipnummer.nl is het mogelijk om aan de hand van het chipnummer uit te vinden waar een paard geregistreerd staat. Paardeneigenaren die bezwaren hebben tegen het aanbrengen van een transponder kunnen bij het PVV (Productschap voor vee en vlees) een ontheffing aanvragen. Volgens een door het PVV vastgestelde procedure wordt vervolgens de DNA-code vastgelegd in het paspoort. FEI-paspoort Om deel te mogen nemen aan internationale wedstrijden, onder toezicht van de FEI, dient een paard cq pony in het bezit te zijn van een FEI-paspoort. Bij de eerste afgifte gaat het om een FEI-recognition card. Dit houdt in dat het bestaande nationale paardenpaspoort wordt voorzien van een FEI- omslag en een aantal voor FEI-wedstrijden bedoelde pagina’s. In het paspoort moeten de kentekenen (waaronder aftekeningen, haarwervels/kruinen en zwilwratten) worden ingetekend op de wijze die de FEI voorschrijft. Alleen een FEI-paspoortdierenarts is hiertoe gerechtigd. Een FEI-recognition card is altijd vier jaar geldig. Wanneer een duplicaat of verlenging wordt aangevraagd, wordt door de KNHS een geheel nieuw FEI-paspoort uitgegeven