Het meest voorkomende probleem met betrekking tot het paardengebit is de vorming van haken aan de zijkant van de kiezen. Deze haken ontstaan aan de bovenkaak meestal aan de wangzijde en aan de onderkaak          hoofdzakelijk aan de tongzijde. De manier waarop wij heden ten dage paarden houden, veel brok en weinig ruwvoer, heeft er toe geleid dat deze dieren veel minder hoeven te kauwen in vergelijking met vroeger, met als gevolg dat de kiezen onvoldoende slijten en er proppen gevormd worden. Ook rijtechnische problemen kunnen hun oorsprong vinden in het gebit, denk hierbij met name aan de aanwezigheid van wolfskiesjes, vasthouden van het bit of problemen met inbuigen. Om dit alles voor te zijn is het belangrijk het gebit van uw paard jaarlijks te laten controleren en, indien nodig, te behandelen.