In elk paardenlichaam vindt voortdurend botopbouw en -afbraak plaats. Dit is een normaal proces, wat in een gezonde situatie , in een soort van evenwicht verkeerd. Wanneer dit evenwicht verstoord raakt en de afbraak hoger is dan de aanmaak spreken we van osteoporose, ook wel botontkalking genaamd. De osteoclasten, de botafbrekende cellen, hebben dan de overhand ten opzichte van de osteoblasten, de botopbouwende cellen. Bisfosfonaten zijn geneesmiddelen voor de preventie en behandeling van bijv. osteoporose. Tildren behoort tot de groep van niet-stikstofbevattende bisfosfonaten en de werking ervan is gebaseerd op de remming van de osteoclasten, botafbrekende cellen, waardoor er een nieuw evenwicht in het botmetabolisme ontstaat en er uiteindelijk sprake is van meer botopbouw. Bisfosfonaten doen dit door te hechten aan het botweefsel om op die manier opgenomen te worden door de osteoclasten. Van het opgenomen bisfosfonaat wordt ongeveer 50% onveranderd uitgescheiden door de nieren, de andere 50% heeft een hoge affiniteit om aan botweefsel te hechten en op die manier zijn werking te kunnen uitoefenen. Verder remt het de afgifte van enzymen die zorgen voor de afbraak van kraakbeen in de gewrichten. Tildren staat als medicijn geregistreerd voor de behandeling van actieve botprocessen in paarden en heeft een herstellend effect op deze processen. Enkele bekende aandoeningen waarvoor Tildren soms een waardevolle aanvulling kan zijn, zijn spat, hoefkatrol, kissing spines en in mindere mate artrose in het SI-gewricht. Het medicijn wordt meestal via een langzaam lopend infuus toegediend, dit duurt ongeveer 20-30 minuten. Het maximale effect wordt meestal na 2 tot 3 maanden bereikt en kan 6 maanden tot een jaar aanhouden. Een vervolgbehandeling is vooral zinvol bij paarden met meer chronische en/of zeer ernstige klachten. In uitzonderingsgevallen wordt wel eens koliek gezien tijdens of direct na toediening van het infuus. Wanneer preventief behandeld wordt met darmontspanners of bij lokale injectie van Tildren zijn deze bijwerkingen onbekend.