De loopsheid is de vruchtbare periode van de teef. Deze periode, die gemiddeld 3 weken duurt, kenmerkt zich doordat de vulva meer gezwollen is dan normaal en de teef hieruit een bloederige uitvloeiing verliest. Bij de ene hond is dit veel duidelijker aanwezig dan bij de andere. Tijdens de loopsheid toont de teef in toenemende mate belangstelling voor de reu en gedurende een aantal dagen zal ze bereid zijn om zich te laten dekken. De eerste loopsheid treedt op wanneer de teef tussen de 6 en18 maanden oud is en vindt daarna meestal 2x per jaar plaats. Reuen, echter, zijn al geslachtsrijp vanaf een leeftijd van 6 maanden. Heeft u niet de intentie om een nestje te fokken of uw reu als dek-reu in te zetten, dan adviseren wij u uw hond zo snel mogelijk onvruchtbaar te laten maken via sterilisatie dan wel castratie. In het geval van sterilisatie van uw teef zijn hiervoor meerdere mogelijkheden. Voor meer informatie omtrent dit onderwerp, zie het kopje 'operatie'. Wilt u wel een nestje fokken met uw hond, dan bent u bij Sweenslag Dierenkliniek óók drachtige hond aan het juiste adres. U kunt bij ons terecht voor progesteronbepaling in het bloed, om het juiste dektijdstip te bepalen. Zeer handig, zeker als de reu niet in de buurt woont. Vanaf het moment dat uw teef gedekt is, volgt een spannende tijd. Kunnen er enkele weken later pups verwacht worden? En hoeveel dan? Naarmate de tijd vordert zal de buik steeds dikker worden en ook de tepels zullen gaan opzetten. Er zijn ook teven, die heel duidelijk veranderen in gedrag, tijdens de dracht. Eigenaren zijn vaak heel nieuwsgierig of de hond drachtig is en hoeveel pups ze kunnen verwachten. echo dracht Met een echo kan vanaf 4 weken na de dekking vastgesteld worden of een teef drachtig is.Het rx dracht hondaantal pups voorspellen op basis van dit onderzoek blijft uitermate lastig en zeker bij een groot nest lukt het lang niet altijd om goed te tellen. Om het aantal pups exact vast te stellen, kan er vanaf dag 45 van de dracht een röntgenfoto gemaakt worden, waarop het juiste aantal schedeltjes en dus ook het definitieve aantal pups te zien is. Voor advies over het maken van een echo of röntgenfoto bij uw hond of voor het maken van een afspraak, kunt u altijd contact opnemen met Sweenslag Dierenkliniek op tel. 0413-350443.