Voor pups geboren na 1 april 2013 is de Identificatie en Registratie (I&R) verplicht. Dit is opgenomen in de Regeling Identificatie en Registratie van dieren. De fokker is daardoor verplicht de pups voor de leeftijd van 7 weken te laten chippen en voor de leeftijd van 8 weken op zijn naam te registreren via een erkende databank. De databank verwerkt deze gegevens en meldt de pups vervolgens aan bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit noemen we geboortemelding. De fokker ontvangt van deze registratie per pup een bewijs (bewijs van geboorteregistratie). Hierna kunnen de pups overgaan naar een nieuwe eigenaar. Bij overdracht wordt het bewijs van geboorteregistratie overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De fokker meldt vervolgens via een van de erkende databanken dat hij niet langer eigenaar is van de betreffende hond (afvoermelding). Deze aan- en afvoermeldingen moeten iedere keer als de hond wisselt van eigenaar binnen 14 dagen aan de overheid gemeld worden. chipWordt een hond vanuit het buitenland aangekocht, dan dient deze ook, binnen 14 dagen, via één van de erkende databanken geregistreerd te worden (importmelding). De hond wordt dan op naam van de nieuwe eigenaar gezet in het verplichte registratiesysteem. De eigenaar ontvangt hier een importregistratie van. Als het goed is, hoeft chippen niet meer: een geïmporteerde hond of kat moet namelijk al gechipt zijn voordat hij in Nederland aankomt. Is dat niet het geval, dan is de hond of kat illegaal in Nederland gekomen. Enkele erkende databanken voor de registratie van uw huisdier, vindt u hieronder: www.ndg.nl (Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren) www.huisdier-registratie.nl www.databankhonden.nl (Raad van Beheer) www.chipjedier.nl (Nederlands InformatieCentrum Gezelschapsdieren) Let op: voor katten zijn deze wettelijke bepalingen niet verplicht! Om te controleren of een hond of kat met een transponder ook daadwerkelijk geregistreerd is of voor het opvragen van eigenaarsgegevens van een vermist dan wel gestolen huisdier, kan de website www.chipnummer.nl erg behulpzaam zijn.