Artrose is een van de meest voorkomende oorzaken van kreupelheid bij het paard. De oorzaak is meestal gelegen in een combinatie van de leeftijd van het paard, de conformatie van met name de voeten, het gebruik van het paard, uitwendig trauma en eventuele ontwikkelingsstoornissen. Symptomen die kunnen passen bij artrose zijn kreupelheid, verminderde prestatie, stijfheid en/of gezwollen gewrichten. Wanneer er sprake is van artrose in een gewricht uit zich dat in de vorm van een ontstekingsproces. Dit begint meestal met een ontsteking van de binnenbekleding van het gewricht, de synovia, en schade aan het kraakbeen. Hierbij worden cytokines, zoals bijvoorbeeld interleukine-1, vrijgegeven, m et als gevolg dat er nog meer ontstekingsreactie ontstaat en de situatie in het gewricht in een vicieuze cirkel beland. Dit resulteert uiteindelijk in de vorming van nieuw bot en dus een vervorming van de gewrichtsbelijning. Door het gebruik van IRAP (Interleukine-1 Receptor Antagonist Protein) wordt de werking van interleukine-1 geblokkeerd met als gevolg dat de ontstekingsreactie in het gewricht wordt geremd en het gewricht kan herstellen. Op deze manier wordt verdere schade aan het gewricht voorkomen en wordt de pijn en daarmee de kreupelheid c.q. stijfheid weggenomen. Let echter wel het al aanwezige nieuw gevormde bot zal ook door deze behandeling niet verdwijnen. Voor de behandeling wordt er met een met glasachtige bolletjes gevulde spuit bloed afgenomen. Vervolgens wordt het bloed 24 uur onder speciale omstandigheden in het laboratorium bewaard, waarna de ontstekingsremmende stoffen die gevormd zijn, gescheiden worden van de rode bloedcellen en bloedplaatjes. Uit iedere bloedafname worden gemiddeld 5-8 spuitjes gewonnen met ontstekingsremmende stoffen. Hiervan worden de eerste 3 in drie opeenvolgende weken ingespoten in het betreffende gewricht, de overige spuitjes kunnen op een later tijdstip alsnog gebruikt worden en worden in de tussentijd in de vriezer bewaard.